(USED) Plastic Model Kit - The King of Braves GaoGaiGar / Gaogaigar (FRAME ARMS GIRL)

Plastic Model Kit - The King of Braves GaoGaiGar / Gaogaigar (FRAME ARMS GIRL)
 • Plastic Model Kit - The King of Braves GaoGaiGar / Gaogaigar (FRAME ARMS GIRL)
 • Plastic Model Kit - The King of Braves GaoGaiGar / Gaogaigar (FRAME ARMS GIRL)
 • Plastic Model Kit - The King of Braves GaoGaiGar / Gaogaigar (FRAME ARMS GIRL)
 • Plastic Model Kit - The King of Braves GaoGaiGar / Gaogaigar (FRAME ARMS GIRL)
 • Plastic Model Kit - The King of Braves GaoGaiGar / Gaogaigar (FRAME ARMS GIRL)
 • Plastic Model Kit - The King of Braves GaoGaiGar / Gaogaigar (FRAME ARMS GIRL)
 • Plastic Model Kit - The King of Braves GaoGaiGar / Gaogaigar (FRAME ARMS GIRL)
 • Plastic Model Kit - The King of Braves GaoGaiGar / Gaogaigar (FRAME ARMS GIRL)
 • Plastic Model Kit - The King of Braves GaoGaiGar / Gaogaigar (FRAME ARMS GIRL)
 • Plastic Model Kit - The King of Braves GaoGaiGar / Gaogaigar (FRAME ARMS GIRL)
 • Plastic Model Kit - The King of Braves GaoGaiGar / Gaogaigar (FRAME ARMS GIRL)
 • Plastic Model Kit - The King of Braves GaoGaiGar / Gaogaigar (FRAME ARMS GIRL)
 • Plastic Model Kit - The King of Braves GaoGaiGar / Gaogaigar (FRAME ARMS GIRL)
 • Plastic Model Kit - The King of Braves GaoGaiGar / Gaogaigar (FRAME ARMS GIRL)
 • Plastic Model Kit - The King of Braves GaoGaiGar / Gaogaigar (FRAME ARMS GIRL)
 • Plastic Model Kit - The King of Braves GaoGaiGar / Gaogaigar (FRAME ARMS GIRL)
 • Plastic Model Kit - The King of Braves GaoGaiGar / Gaogaigar (FRAME ARMS GIRL)
 • Plastic Model Kit - The King of Braves GaoGaiGar / Gaogaigar (FRAME ARMS GIRL)
 • Plastic Model Kit - The King of Braves GaoGaiGar / Gaogaigar (FRAME ARMS GIRL)
 • Plastic Model Kit - The King of Braves GaoGaiGar / Gaogaigar (FRAME ARMS GIRL)
 • Plastic Model Kit - The King of Braves GaoGaiGar / Gaogaigar (FRAME ARMS GIRL)
 • Plastic Model Kit - The King of Braves GaoGaiGar / Gaogaigar (FRAME ARMS GIRL)
 • Plastic Model Kit - The King of Braves GaoGaiGar / Gaogaigar (FRAME ARMS GIRL)
Inventory
Checking ...
Price
64.00

Model Kit Description

titleクロスフレーム・ガール ガオガイガー 「勇者王ガオガイガー」 [CG001X]
model numberCG001X
seriesThe King of Braves GaoGaiGar ,FRAME ARMS GIRL
product typePlastic Model Kit
genreAnime/Comic, BISHOJO
brandKOTOBUKIYA ( 壽屋(KOTOBUKIYA) )
main characterGaogaigar (FRAME ARMS GIRL)
release date2023-3-19
size175mm

Price & Purchase

Inventory
Checking ...
Price
64.00

Search Model Kits

Inventory
Checking ...
Price
64.00
 • MEGAMI DEVICE
 • Gundam Model Kits (Gunpla)
 • GENRES LIST